Υπηρεσίες

Μελέτη

Διαθέτουμε τμήμα μελετών και συνεργαζόμαστε με ένα δίκτυο επιλεγμένων μελετητικών γραφείων προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο αποτελεσματικότερη εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνουμε.

Κατασκευή

Οι δυνατότητες μας στην κατασκευή αντικατοπτρίζονται στα έργα που έχουμε εκτελέσει. Οι κατασκευές που αναλαμβάνουμε εκτελούνται κατά κύριο λόγο με δικό μας μόνιμο ειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό και ιδιόκτητο τεχνικό εξοπλισμό.

Διοίκηση Έργου

Εποπτεύουμε σχολαστικά όλα τα στάδια μελέτης, κατασκευής των έργων μέχρι και την οριστική παράδοση τους, εξασφαλίζοντας στους πελάτες μας την αποτελεσματικότερη διοίκηση του έργου τους. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών εξασφαλίζοντας την ολοκλήρωση των έργων εντός του επιθυμητού προϋπολογισμού, και του χρονοδιαγράμματος που θέτει ο πελάτης διατηρώντας την ποιότητα κατασκευής.

Υπηρεσίες συντήρησης

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την διαδικασία παράδοσης του έργου αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη της συντήρησης και επισκευής των κατασκευών με έμπειρου μηχανικούς , εργατοτεχνίτες και γνώμονα τις ανάγκες του τελικού χρήστη.