Ιστορική διαδρομή

Η εταιρεία ΥΙΟΙ Π. ΖΑΦΕΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, που ιδρύεται το 2007, σαν συνέχεια του τεχνικού γραφείου Βασίλειος Π. Ζαφείρης, έχει τη βάση της στην οικογενειακή επιχείρηση Παναγιώτη Β. Ζαφείρη ειδικευμένη από το 1957 στις μεταλλικές κατασκευές.
Σήμερα η ΥΙΟΙ Π. ΖΑΦΕΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ δραστηριοποιείται στη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση ιδιωτικών και δημοσίων έργων, χωρίς να σταματά να διέπεται από τις αρχές της πρώτης εταιρείας :

  • Διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής, τηρώντας αυστηρές προδιαγραφές, εναρμονισμένες με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου.
  • Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγράμματος.
  • Εξειδικευμένο προσωπικό, με πλήρες επιστημονικό υπόβαθρο.
  • Ενδιαφέρον για εξέλιξη, τεχνική κατάρτιση και νέες τεχνολογίες.

Οι ιδρυτές Βασίλειος Π. Ζαφείρης, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., μέλος του Hellenic ICOMOS, υπεύθυνος τεχνικών έργων Ι.Μ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, και Ιωάννης Π. Ζαφείρης Οικονομολόγος, BA (Hons), MSc, είναι στο χώρο πάνω από δύο δεκαετίες, και ειδικεύονται στην αναστήλωση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών εκκλησιαστικών μνημείων, όπου διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία.

 Εταιρικό προφίλ