Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπου – Δημητσάνα

Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπου – Δημητσάνα
Μελέτη – έκδοση αδειών, εργασίες στερέωσης – αποκατάστασης του Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπου στη Δημητσάνα Αρκαδίας (κατασκευή του 1832): αρμολογήματα, αντικατάσταση χάλκινων τρούλων με ακριβή αντίγραφα, υγρομόνωση, αντικατάσταση κεραμιδιών – δημιουργία συστήματος αεριζόμενης στέγης, ανακατασκευή περιμετρικού γείσου με λαξευτούς λίθους. Για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών δόθηκε έγκριση από την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία και επέβλεπε τις εργασίες.