Ι. Ν. Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας

Ι. Ν. Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας

Μελέτη – έκδοση αδειών, εργασίες στερέωσης – αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Χριστού στην Μαγούλα Αττικής (κατασκευή του 1885, εμβαδόν270 m2): πραγματοποιήθηκαν καθολικά ενέματα, αρμολογήματα στις όψεις, αντικατάσταση στεγών. Τοποθετήθηκαν νέα παράθυρα και πόρτες απο ξυλεία niogon. Έκδοση αδειών απο την Διεύθυνση Ναοδομίας της Ιεράς Συνόδου και την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.