Κατασκευή δικτύου αγωγών φυσικού αερίου

Κατασκευή δικτύου αγωγών φυσικού αερίου
Κατασκευή τριτεύοντος δικτύου φυσικού αερίου μήκους 22km. Διάρκεια έργου 6 μήνες. Πελάτης: Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ – INTRACAΤ