Κατεδάφιση Εργοστασίου ΕΒΓΑ

Κατεδάφιση Εργοστασίου ΕΒΓΑ
Κατεδάφιση και απομάκρυνση καμένου βιομηχανικού κτηρίου εμβαδού 6.750m σε διάστημα 15 ημερών.