Ι.Ν. Γενεθλίων της Θεοτόκου - Σάμος

Ι.Ν. Γενεθλίων της Θεοτόκου - Σάμος
Αποτύπωση Ι.Ν. Γενεθλίων της Θεοτόκου στα Κοντέικα Σάμου (κατασκευή του 1895, εμβαδόν 450m2), σύνταξη μελέτης αποκατάστασης σεισμοπλήκτου και έγκρισή της από την 27η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.).