Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου - Βλαχορράφτη

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου - Βλαχορράφτη
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Βλαχορράφτη Αρκαδίας (κατασκευή του 1812, εμβαδόν 102m2): Αποκατάσταση ρωγμών, στεγανοποίηση των εξωραχίων, αρμολόγημα του περιμετρικού γείσου, αντικατάσταση κεραμιδιών και δημιουργία συστήματος αεριζόμενης στέγης. Σύνταξη μελέτη αποκατάστασης και έκδοση αδειών από τη Διεύθυνση Ναοδομίας της Ιεράς Συνόδου και την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.