Ναύσταθμος Σαλαμίνας

Ναύσταθμος Σαλαμίνας
Αποξήλωση υπάρχουσας μόνωσης, καθαρισμός με υδροβολή ελεγχόμενης πίεσης, εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισμού και αναστολέων διάβρωσης, αποκατάσταση σκυροδέματος με ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα, σφράγιση ρωγμών και κατασκευή υγρομόνωσης με χρήση χυτής ελαστικής μεμβράνης πολυουρεθανικής βάσης σε στέγη συνολικού εμβαδού 1350m2.