Οικοτροφείο Μεγαλόπολης

Οικοτροφείο Μεγαλόπολης
Κατεδάφιση τετραώροφης οικοδομής με υπόγειο σε επαφή με γειτονικά κτήρια συνολικού εμβαδού 3.610m2. Το έργο υλοποιήθηκε με χειρωνακτικά μέσα, εφαρμόστηκαν αδιατάρακτες κοπές και το κτήριο κατεδαφίστηκε σταδιακά σε διάστημα 30 ημερών.