Ξενοδοχείο Οίτη

Ξενοδοχείο Οίτη
Καθαίρεση των σαθρών εξωτερικών επιχρισμάτων, καθαρισμός της λιθοδομής, ανακατασκευή των επιχρισμάτων και χρωματισμοί των όψεων. Αντικατάσταση υπάρχουσας στέγης με ξύλινο φορέα. Διάρκεια εργασιών 30 ημέρες.