Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Κατασκευή ξύλινων και μεταλλικών περιφράξεων περιμετρικά των παιδικών χαρών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και διαμόρφωση των εισόδων τους με αντίστοιχες πόρτες. Το 2013 τοποθετήθηκαν περιφράξεις συνολικού μήκους 350m (1η φάση) ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση 231m ξύλινων και 72m μεταλλικών περιφράξεων (2η φάση).