Θέρετρο Πολεμικού Ναυτικού

Θέρετρο Πολεμικού Ναυτικού
Εργασίες συντήρησης πρασίνου: κλάδευση δέντρων, κηποτεχνικές εργασίες, καθαρισμοί σε έκταση 140 στρεμμάτων. Το έργο ολοκληρώθηκε σε 15 ημέρες.