Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Βλαχορράφτη

Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Βλαχορράφτη
Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Βλαχορράφτη Αρκαδίας (κατασκευή του 1875, εμβαδόν 262m2): πραγματοποιήθηκαν καθολικά ενέματα, αρμολογήματα στις όψεις, αντικατάσταση εσωτερικών επιχρισμάτων, αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος, αντικατάσταση κεραμιδιών, δημιουργία συστήματος αεριζόμενης στέγης, αντικατάσταση υαλοπινάκων, επισκευή ξύλινου δαπέδου γυναικωνίτη. Σύνταξη μελέτη αποκατάστασης και έκδοση αδειών από τη Διεύθυνση Ναοδομίας της Ιεράς Συνόδου και την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.